سبد خرید شما خالی است

ایرانی‌کشی

ایرانی‌کشی

(1)
زمان باقی مانده
112,000 تومان

اطلاعات بیشتر

تاریخ دو سدۀ اخیر ایران سرشار از حوادث مهمی است که به دلیل فقر تاریخ‌نگاری معارص یا به جهت سرپوش گذاشتن بر جنایات گـروه یا کشور خاصی مسکوت یا ناشناخته مانده اسـت. تا به حال دربـارۀ قحطی بزرگ سال‌های 1917-1919 میلادی در ایران چیز زیادی نمی‌دانستیم و اهمیت و جایگاه بزرگ این حادثه را در تعیین سرنوشت جامعۀ ایران، به‌ویژه صعود دیکتاتوری پهلوی، نشنیده بودیم و از وقایع و دست‌های پشت پرده این واقعۀ هولناک هیچ اطلاعی منترش نشده است. قحطی بزرگ، حادثه‌ای بود که با نقشه و توطئه‌ای از پیش طراحی شـده و بـه نفع عـده‌ای قلیل، در راسـتـای عملی ساختن اندیشۀ ِ شیطانی سرزمین موعود و توسعۀ بهشت زمینی، با کشتار هشت تا ده میلیون ایـرانـی و با روی کـار آوردن سلطنتی فاسد، منجر به وقوع وقایعی تلخ در تاریخ بشریت شد. در این مقاله تلاش شده تا بر اساس مستندات لایه‌های گوناگون این واقعه شکافته شود و حقیقت پنهان و بسیار دردناک آن بیرون کشیده شده و خواننده را به تصمیم‌گیری منصفانه و آزاد راهنمایی کند.

مشخصات

مشخصات محصول
رنگ پس زمینه
#dbd4ca
قطع کتاب
وزیری اروپایی
شعار مجله
با سابقه‌ترین مجله دانش و فناوری