سبد خرید شما خالی است

مجله دانشمند 19

با سابقه‌ترین مجله دانش و فناوری

(0)
زمان باقی مانده
100,000 تومان

اطلاعات بیشتر

شماره جدید دانشمند، اولین نشریه تخصصی «روایت پیشرفت» منتشر شد.

ری جدید مجله دانشمند، باسابقه‌ترین مجله دانش و فناوری به زبان فارسی با رویکرد «روایت پیشرفت» منتشر شد.

مشخصات

مشخصات محصول
عنوان
مجله دانشمند
زیرعنوان
اولین مجله تخصصی "روایت پیشرفت" کشور
شماره
شماره 19
مدیر مسئول
محمدحسن روزی‌طلب
صاحب امتیاز
موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
سردبیر
پژمان عرب
ناشر
موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
موضوع
دانش و فناوری
تعداد صفحات
100 صفحه
عنوان مجله
ماهنامه دانشمند
شعار مجله
با سابقه‌ترین مجله دانش و فناوری
سال انتشار
بهمن 1402
عنوان نمایشی کتاب
مجله دانشمند 19
زیرعنوان نمایشی
اولین مجله تخصصی "روایت پیشرفت" کشور